Patricia de Bruijn

Fysiotherapeute chronische aandoeningen

In 2003 is Patricia afgestudeerd als fysiotherapeut en in 2011 heeft zij haar masteropleiding voor fysiotherapie bij mensen met een chronische ziekte behaald. Ze heeft zich gespecialiseerd in patiënten met hart-, long- en vaatklachten, maar heeft ook veel kennis van artrose, reumatoïde artritis en neurologie.

“Ik vind het een uitdaging om patiënten met meervoudige problematiek efficiënt en effectief te helpen. Samen met de patiënt kijk ik naar wat er nog wél mogelijk is. Soms kan een kleine verbetering voor iemand al veel betekenen.”

Patricia heeft de afgelopen jaren regelmatig gewerkt met patiënten met de ziekte van Parkinson. Parkinson is een bijzonder complexe neurologische aandoening. Als fysiotherapeut kun je met kleine ‘trucjes’ of adviezen veel verandering te weeg brengen. Patricia is aangesloten bij ClaudicatioNet. Dit zijn goed georganiseerde multidisciplinaire netwerken, waar alle betrokken zorgverleners (artsen, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten) nauw met elkaar samenwerken. Zo kunnen patiënten nog beter en efficiënter behandelt worden.

 

Vanwege Patricia’s achtergrond als specialist in longklachten, was de drempel laag om zich te laten bijscholen op het gebied van herstel na COVID-19. Inmiddels heeft ze tientallen mensen begeleid in hun hersteltraject. Patricia werkt, indien nodig, samen met ergotherapeute Anuschka Langelaar bij complexe herstelsituaties.

 

Bewegen is belangrijk voor iedereen. Ook, of zelfs juist, voor patiënten met een chronische ziekte. In dat kader heeft Patricia een Nordic Walking-opleiding gevolgd. Bij verschillende patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten met Parkinson, COPD en diabetes, heeft zij al bewezen dat Nordic Walking een positieve uitwerking heeft.

 

BIG registratienummer: 99060026204

Wilt u direct een afspraak maken?