Oncologie fysiotherapie

Kanker…..en daarna?

Je leven staat op zijn kop. Direct na de diagnose ziet de toekomst er opeens totaal anders uit. Voor uzelf, maar ook voor uw gezin, familie, collega’s en omgeving. Bestaande plannen vervallen of worden op z’n minst langdurig uitgesteld. Alles is erop gericht om de ziekte de baas te worden.

Onze oncologiefysiotherapeut Dominique van Hattem, is een gespecialiseerde fysiotherapeut die zich bezighoudt met de behandeling en het coachen van patiënten met kanker. Door middel van een extra opleiding (4-jarige master) naast de reguliere fysiotherapieopleiding heeft zij de kennis, vaardigheden en competenties verworven die nodig zijn bij de (complexe) problematiek van deze patiëntengroep. Kennis van de ziekte, de medische behandelingen en de gevolgen van deze medische behandelingen zijn van belang om de oncologische patiënt zo goed mogelijk te kunnen begeleiden. Tevens is de oncologiefysiotherapeut in staat om op adequate manier de oncologische patiënt te begeleiden en te ondersteunen op psycho-sociaal vlak tijdens deze ingrijpende periode. Zij heeft daarnaast de vaardigheden om goed met alle andere partijen, die betrokken zijn bij de behandeling van de oncologische patiënt, te communiceren.

Klachten

Oncologiefysiotherapie richt zich specifiek op het behandelen van bewegingsproblemen ten gevolge van de kanker zelf of ten gevolge van de medische behandeling van de kanker. Voorbeelden van problemen zijn vermoeidheid, verminderde spierkracht, conditieverlies pijn, spanningsklachten, stug littekenweefsel, huidveranderingen, stijfheid van gewrichten en spieren, lymfoedeem (vochtophoping) en onzekerheid over belasten (wat kan ik, wat mag ik)

De aanpak

Na een inventarisatie van klachten en wensen wordt bekeken of u in de praktijk behandeld kunt worden of dat er meer hulp nodig is waardoor een multidisciplinaire aanpak beter is en wordt u eventueel verwezen. Hierna wordt een specifiek individueel oefenprogramma opgesteld. Het programma zal gericht zijn op het herwinnen van zelfvertrouwen en dagelijkse routine. Daarnaast wordt er gewerkt aan conditieverbetering zodat werk en sport weer hervat kunnen worden.

De oncologiefysiotherapeut kan worden ingezet tijdens alle fasen van de kanker

In de curatieve fase is alles gericht op het bestrijden van de kanker. De oncologiefysiotherapeut kan in deze fase helpen bij het beperken en bestrijden van conditieverlies en het verlichten van spanningsklachten.

In de herstelfase gaat het om herwinnen van beweeglijkheid, kwaliteit van leven en het herwinnen van controle over de activiteiten van het dagelijkse leven. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen met een trainingsprogramma om de conditie te verbeteren en adviseren bij het hervatten van werk en sport. Ook tijdens de chemotherapie kan er gericht getraind worden om conditie, kracht en uithoudingsvermogen zo goed mogelijk te behouden. Als de patiënt na een succesvolle behandeling is genezen, zijn er soms wel blijvende gevolgen zoals bewegingsproblemen of vermoeidheid. Goede nazorg is dan belangrijk.

Soms kan de ziekte niet (volledig) worden genezen maar wel onder controle gebracht en gehouden worden. Kanker krijgt dan meer het karakter van een chronische ziekte. Dit heeft fysieke, psychische en sociale gevolgen voor de patiënt. Iedere patiënt moet op eigen wijze leren omgaan met de nieuwe situatie. De oncologiefysiotherapeut behandelt voorkomende klachten en ondersteunt en coacht de oncologische patiënt.

De palliatieve fase begint op het moment dat de patiënt te horen krijgt dat genezing niet meer mogelijk is en de behandeling ook niet meer op genezing wordt gericht. Deze fase kan weken, maanden maar soms ook jaren duren. De kwaliteit van leven en de wens van de patiënt staan in deze fase centraal! De oncologiefysiotherapeut kan helpen om zolang mogelijk een actief leven te leiden.

In de terminale fase wordt het duidelijk dat het levenseinde nadert. De patiënt moet afscheid nemen van zijn naasten en van het leven. In deze fase staat het comfort van de patiënt centraal. De oncologiefysiotherapeut kan bijvoorbeeld helpen bij het zoeken naar de meest comfortabele houding. Ademhalingsoefeningen kunnen verlichting geven bij benauwdheid. Pijn en angst kunnen verminderen door ontspanningsoefeningen.

Voor oncologie fysiotherapie kunt u terecht bij:

Wilt u direct een afspraak maken?