Leefstijlcoaching

Leefstijlcoaching is een vrij nieuwe discipline waarbij de drie basisonderdelen van de GLI (gedrag, voeding en beweging) gebundeld worden aangeboden in de persoon van de leefstijlcoach. Inhoudelijk gezien is de leefstijlcoach een generalist met voldoende kennis uit de vakgebieden psychologie, diëtetiek en fysiotherapie om de essentiële elementen van een gezonde leefstijl over te brengen. In overleg met de cliënt kan er door de leefstijlcoach samengewerkt worden met bijvoorbeeld een fysiotherapeut of buurtsportcoach om zo tot een passend plan te komen.

 

Op zoek naar leefstijlcoaching in Hilversum? Wij helpen u graag!

leefstijlcoaching hilversum
leefstijlcoaching hilversum

Blijvende gedragsverandering

De kracht van de leefstijlcoach zit daarnaast in de coachingsvaardigheden om cliënten te motiveren en te stimuleren tot een blijvende gedragsverandering. Leefstijl coaching richt zich naast de thema’s voeding en beweging op meerdere aandachtsgebieden, zoals slaap en ontspanning, stress, vitaliteit, werk-privébalans, alcohol- en rookgedrag. Bovendien staat de leefstijlcoach bij Fysiotherapiepraktijk de Eedenburgh ingeschreven bij de Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland, wat duidt op een hbo-kennisniveau en goed afgelegde examens.

 

Meer informatie of direct een gesprek aanvragen? Klik hier.

Wat doet de leefstijlcoach?

De hbo-leefstijlcoach is een professional die mensen begeleidt bij het nemen van de regie over hun gezondheid en welzijn. Het doel hiervan is dat iemand een leven kan leiden waar hij/zij zich goed bij voelt, met alle mogelijkheden en beperkingen die deze persoon heeft. Hiermee levert de leefstijlcoach een belangrijke bijdrage aan het landelijke streven om de focus te verschuiven van ziekte en zorg naar preventief gezondheidsbeleid. Uitgangspunt is een integrale benadering van de lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke situatie van de cliënt.

De hbo-leefstijlcoach gaat expliciet uit van de definitie van positieve gezondheid. Positieve gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven (Machteld Huber, 2012).

De leefstijlcoach doet dat door te zorgen dat een cliënt antwoorden vindt op de volgende vragen:

    • Wat zijn gezonde gewoontes? Hoe vertaal ik de algemene principes naar mijn eigen situatie?
    • Hoe zorg ik dat ik gezonde keuzes maak en gezonde gewoontes blijvend kan verankeren in mijn dagelijks leven?
    • Welke doelen streef ik daarmee na?

De hbo-leefstijlcoach maakt voor de cliënt inzichtelijk dat er samenhang is tussen lichaam, geest, emoties, relaties en zingeving. Hij zorgt dat de cliënt zijn doelen kan vertalen in concrete stappen en tot actie overgaat.

Overkoepelende samenwerking

Heeft de cliënt meer dan één zorgverlener of adviseur op het gebied van gezondheid en welzijn, dan kan de leefstijlcoach hem helpen om de samenhang te vinden in de verschillende adviezen die gerelateerd zijn aan leefstijl, de adviezen te vertalen naar zijn eigen praktijk, onderbouwde keuzes te maken en deze terug te koppelen naar de deskundigen. De leefstijlcoach is bereid en in staat om een bijdrage te leveren binnen een multidisciplinair team dat tot doel heeft de positieve gezondheid van een persoon of groep mensen te bevorderen.

 

Kosten

Omdat leefstijl coaching nóg niet in de basisverzekering zit, zijn de kosten op dit moment nog voor eigen rekening. Er vindt momenteel een landelijke verschuiving plaats naar preventief gezondheidsbeleid en zal daarom in de toekomst zeker in de basisverzekering worden opgenomen.

Intake 60 minuten: 60 euro
Consult 30 minuten: 35 euro

Beroepsvereniging leefstijlcoaches Nederland logo

Voor leefstijlcoaching in Hilversum kunt u terecht bij:

Direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!