Kinderbekkenfysiotherapie

Voor wie is kinderbekkenfysiotherapie?

Zindelijk worden is een leerproces dat meestal vanzelf gaat. Als een kind van 5 jaar of ouder nog regelmatig nat is, vaak een blaasontsteking heeft en/of moeizaam kan plassen of poepen is het zinvol om te kijken hoe dit verholpen kan worden. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met problemen van de ontlasting (plassen en poepen). Zij is opgeleid om op een speelse wijze het kind te leren waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe daar controle over te krijgen. Ook bij bedplassen zal de therapeut samen met het kind werken aan een goede bekkenbodemfunctie en het kind leren een plaswekker te gebruiken om op tijd wakker te worden.

Klachten

Onderstaande klachten kunnen redenen zijn om de kinderbekken fysiotherapeut in te schakelen:

  • Plasongelukjes overdag
  • Bedplassen
  • Vaak moeten plassen
  • Blaasontstekingen
  • Poepongelukjes overdag
  • Angst om te plassen of te poepen
  • Obstipatie (verstopping)
  • Diarree
  • Buikpijn, verminderde eetlust of lusteloosheid

Hoe ziet de behandeling eruit?

Eerst zal de kinderbekkenfysiotherapeut de klachten van uw kind inventariseren. Dit gebeurt aan de hand van:
– Een vraaggesprek
– Poep– en plasdagboeken
– Lichamelijk onderzoek
– Eventueel aanvullend onderzoek

Na deze inventarisatie bespreekt de kinderbekkenfysiotherapeut met u welke behandeling het meest zinvol is. Is uw kind nog geen 5 jaar, dan krijgt u meestal voorlichting en gerichte adviezen mee met betrekking tot toilettraining, drinken en voeding. Bij oudere kinderen kan zij met uw kind gaan oefenen. De kinderbekken-fysiotherapeut is opgeleid om kinderen op speelse wijze te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en hoe ze daarover controle kunnen krijgen.

Worden de kosten vergoed?

Kinderbekkenfysiotherapie wordt vergoed door de zorgverzekeraars. Omdat het bij deze problematiek meestal niet gaat om lang voortdurende klachten (chronische indicatie), vergoedt de zorgverzekeraar achttien behandelingen. Bij ontoereikend resultaat kan de behandeling verlengd worden. De voorwaarden voor deze verlenging zijn per zorgverzekeraar verschillend en afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Bij twijfel kunt u het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Wanneer is behandeling mogelijk?

De kinderbekkenfysiotherapeut zal samen met u en met uw kind – en in samenspraak met de verwijzer, bijvoorbeeld huisarts of kinderarts – op zoek gaan naar een manier om de problemen op te lossen of hanteerbaar te maken. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind zijn verschillende behandelingen mogelijk.

Voor kinderbekkenfysiotherapie kunt u terecht bij:

Wilt u direct een afspraak maken?