Geriatriefysiotherapie

Voor wie is geriatriefysiotherapie?

Bij het ouder worden kunt u te maken krijgen met verschillende gezondheidsproblemen die een afname van kracht, conditie en beweeglijkheid met zich mee kunnen brengen. De geriatriefysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de zorg voor ouderen met complexe problematiek en heeft veel kennis van de bijbehorende ziektebeelden.

De geriatriefysiotherapie richt zich vooral op het dagelijks functioneren en streeft ernaar de zelfredzaamheid te vergroten of te behouden; een belangrijke voorwaarde voor de kwaliteit van leven en functioneren in de samenleving.

Voor welke klachten geriatriefysiotherapie?

Klachten, veroorzaakt door normale veroudering, een verhoogd valrisico, artrose, diabetes mellitus (suikerziekte), vaatlijden, osteoporose. Neurologische problemen zoals een beroerte of de ziekte van Parkinson. Een operatie aan één of meerdere gewrichten. Vaak gaat het om een combinatie van verschillende aandoeningen.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Na onderzoek kan de fysiotherapeut u uitleggen waar de oorzaak van de beperkingen ligt en wat u er aan kunt doen. De behandeling bestaat vooral uit oefentherapie, gericht op het verminderen van klachten bij het dagelijks bewegen en het voorkomen van achteruitgang. Ook wordt advies en begeleiding gegeven aan de patiënt en – waar nodig – aan familieleden en mantelzorgers, met als doel het dagelijks functioneren te verbeteren.

U kunt ook deelnemen aan de groepstraining in onze praktijk. Ouderen kunnen in principe dezelfde training volgen als ieder ander,
wanneer er rekening wordt gehouden met de belastbaarheid en eventueel aanwezige aandoeningen.

Verwijzing van de huisarts is niet nodig

Soms merkt u dat uzelf of uw partner of familielid steeds meer moeite heeft de dagelijkse handelingen uit te voeren. U kunt dan contact opnemen met de huisarts, maar u kunt ook rechtstreeks de geriatriefysiotherapeut benaderen.

Behandeling aan huis

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om naar de praktijk te komen, kan de therapeut u aan huis behandelen.

Nota bene; bij een thuisbehandeling is verwijzing van de huisarts wél nodig.

Voor geriatriefysiotherapie kunt u terecht bij:

Wilt u direct een afspraak maken?