Klachten

Contact Fysiotherapie De Eedenburgh

Klachtenformulier

  Datum*

  Uw Voorletter(s)*

  Uw Achternaam*

  Geboortedatum*

  Uw telefoonnummer*

  Naam behandelend therapeut

  Gegevens Klacht

  Wat is de klacht*

  Oorzaak/aanleiding klacht*

  Hoe kan de klacht opgelost worden en binnen welke termijn?

  Volgens de patiënt*

  Volgens de betrokken therapeut

  U bent klaar met het invullen van het klachtenformulier. De praktijkeigenaar zal uw klacht in behandeling nemen en met u een evaluatie inplannen.

  Heeft u een klacht?

  Alle medewerkers van Medisch Centrum de Eedenburgh doen hun best u zo goed mogelijk te helpen. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop uw therapeut met u omgaat, dan is het van belang om dit kenbaar te maken.

  U kunt uw klacht eerst bespreken met uw behandeld therapeut. Mocht uw klacht niet bespreekbaar zijn of levert het met uw behandelend therapeut niet het gewenste resultaat op, dan kunt u een klacht indienen middels het invullen van dit formulier.