De praktijk

 

 

PlusPraktijk

Fysiotherapie MC De Eedenburgh is met trots één van de PlusPraktijken in Hilversum. PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met bijvoorbeeld aanvullende programma’s, of met het inzichtelijk maken van de kwaliteit. Zo kan elke PlusPraktijk eenvoudig met andere praktijken vergeleken worden. Bij de kwaliteitseisen gaat het bijvoorbeeld om de deskundigheid van de fysiotherapeuten, het resultaat van klanttevredenheids-onderzoeken, een standaardprocedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten, het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht. Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn de bereikbaarheid, de openingstijden en de wachttijd. Vaak werken de zorgverleners van een Pluspraktijk ook samen met bijvoorbeeld diëtisten of artsen in ziekenhuizen, omdat sommige klachten een brede aanpak nodig hebben.

``PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die betere kwaliteit leveren. Ze hebben bijvoorbeeld aanvullende programma's. En ze maken de kwaliteit inzichtelijk.``

Kwaliteit

Onze therapeuten oefenen hun vak zo goed mogelijk uit. Heeft u toch een klacht over de behandeling of de manier waarop wij met u omgaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor uzelf, voor andere cliënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie.
U kunt een gesprek aangaan met uw behandelde therapeut of, als u dat prettiger vindt, met een andere therapeut of medewerker van de praktijk. U kunt natuurlijk ook een brief of e-mail sturen naar ons om uw ervaring kenbaar te maken.

Mocht u er niet uitkomen met uw therapeut of de praktijk, dan kunt u ook een klacht of opmerking indienen via het klachtenformulier.

Wij gaan secuur om met uw klacht en willen ons en de kwaliteit van zorg graag verbeteren waar mogelijk. Samen vinden we een oplossing.
Onze fysiotherapeuten zijn aangesloten bij de KNGF klachtenregeling, beroepsvereniging voor de fysiotherapie. Voor meer informatie zie www.defysiotherapeut.com.