Ergotherapie

Voor wie is de ergotherapeut?

Wanneer u uw dagelijkse activiteiten niet meer naar wens kunt uitvoeren kunt u een beroep doen op de ergotherapeut van MC de Eedenburgh. Samen met u gaat zij op zoek naar oplossingen voor de dagelijkse problemen waar u tegenaan loopt. Het doel is dat u zo zelfstandig mogelijk kunt functioneren, zodat het deelnemen aan het dagelijkse en maatschappelijke leven weer mogelijk is en/of blijft.

Wat doet een ergotherapeut?

Samen met u kijkt een ergotherapeut naar de problemen die u in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten tegenkomt. Denk hierbij aan het douchen en aankleden, boodschappen doen, huishoudelijke werkzaamheden, betaalde arbeid en/of het uitoefenen van een hobby. Ook het omgaan met uw energie en het verdelen van activiteiten over de dag kan onderwerp van gesprek zijn. Een ergotherapeut kan u helpen om de voor u belangrijke activiteiten te blijven doen.

Hoe ziet een behandeling er uit?

De ergotherapeut zal beginnen met een intakegesprek. Samen met u stelt zij de doelen vast. Ook het observeren en analyseren van de dagelijkse activiteiten is onderdeel van de behandeling. Soms zal de ergotherapeut activiteiten met u trainen of u leren hoe u iets op een andere manier kunt doen. Misschien heeft u een hulpmiddel nodig. De ergotherapeut kan u hierover advies geven en begeleiden bij een eventuele aanvraagprocedure bij de gemeente of ziektekostenverzekering.

Kinderfysiotherapie bij MC de Eedenburgh

Ziektebeelden

Mensen die in de praktijk komen voor ergotherapie hebben vaak de volgende ziektebeelden: reumatische aandoeningen, Parkinson, dementie, CVA (herseninfarct of beroerte), Multiple Sclerose, chronische vermoeidheid, CANS (Complaints of Arm, Neck and/or Shoulder).

Waar vindt de behandeling plaats?

De behandeling vindt in de meeste gevallen bij u thuis plaats. Als uw problemen een relatie hebben met uw werk, kunnen we ook op uw werkplek adviezen geven.

Verwijzing en vergoeding

De basisverzekering vergoed tien uur ergotherapie per persoon per kalenderjaar. Een aantal verzekeringen vergoed directe toegankelijkheid wat betekent dat u geen verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig heeft.

Anuschka Langelaar houdt elke vrijdag praktijk in MC de Eedenburgh. Zij heeft veel kennis op het gebied van complexe problematiek bij ouderen en is gespecialiseerd in de behandeling van volwassenen en ouderen. Ze heeft aanvullende scholingen gedaan op het gebied van valpreventie en ergotherapie bij dementie en Parkinson.

Voor ergotherapie kunt u terecht bij:

Wilt u direct een afspraak maken? Neem dan contact met ons op!